På fos­sil­j­agt

BT - - BOG- FIX -

Fos­si­ler er re­ster af le­ven­de dyr, be­va­ret som sten el­ler af­tryk. Så langt er de fle­ste nok med. Men kan du og­så ken­de for­skel på mos­dyr, kal­k­rørsor­me, sølil­jestil­k­led og bra­chiopo­der? Med ’ Fos­si­ler­ne fra Møns Kl­int’ kan du læ­re at skel­ne mel­lem dem. For­la­get Epsi­lon, 120 kr.

We­e­kend - 04.04.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.