Krop­pens fri­dag

BT - - BOG- FIX -

Fa­ste­ku­re er op­pe i ti­den, men hvor de fle­ste an­be­fa­ler to da­ges fa­ste, er ud­gangs­punk­tet i ’ Let fa­ste’ min­dre sy­ste­ma­tisk. ’ Fa­ster du en en­kelt dag in­di­mel­lem, gi­ver du krop­pen en pau­se,’ ly­der bud­ska­bet. Bo­gen in­de­hol­der 150 op­skrif­ter med 100300 kal­o­ri­er. Pe­op­le ´ sPress, 200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.