BTs le­der 2. april: ’ DR skyg­ger me­re, end sundt er’

BT - - DEBAT - Dan­marks Ra­dio fyld­te 90 år i ons­dags. Ni­els Ahl­mann Ole­sen/ Erik Ref­ner

Læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Nu er der næp­pe man­ge men­ne­sker, der har ondt af me­di­er. Men fo­re­stil dig så, at Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter for ge­val­di­ge mil li­ardtilskud plud­se­lig åb­ne­de fl ere hund­re­de te­a­tre, kon­cert­sa­le, bi­o­gra­fer, go­cart­ba­ner, paint­ball- are­na­er og bowling­hal­ler. Og i øv­rigt til­bød gra­tis ad­gang al­le ugens da­ge. Vil­le man mon ac­cep­te­re den neds­melt­ning, det vil­le be­ty de for de pri­va­te ak­tø­rer? Vil­le no­gen over­ve­je at spør­ge, om ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.