Se­rer USA- rej­ser

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 5. APRIL 2015

BT

har de se­ne­ste da­ge be­skre­vet, hvor­dan hjem­me­vær­net har brugt pen­ge på dy­re rej­ser og ho­tel­ler, ef­ter den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) i 2011 meld­te ud, at for­sva­ret skul­le spa­re op mod tre mia. kr. I 2012, 2013 og 2014 holdt hjem­me­vær­nets chef, ge­ne­ral­ma­jor Finn Wink­ler, rej­se­fest til 153.462 kr.

var bl. a. på en tur sam­men med tre an­dre fra hjem­me­vær­net på Hawaii, hvor de bo­e­de på Ho­tel Hilt­on, der lig­ger ved den ver­dens­be­røm­te Waikiki Beach.

Finn Wink­ler

Hjem­me­vær­net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.