DSB snart på skin­ner igen

BT - - NF ER -

Ba­nedan­mark be­nyt­ter på­ske­da­ge­ne til at gen­nem­fø­re et om­fat­ten­de spor­ar­bej­de, og det be­ty­der, at der er ind­sat tog­bus­ser på fle­re stræk­nin­ger. Men selv om rej­sen va­rer no­get læn­ge­re, gli­der tra­fik­ken glat, for­tæl­ler tra­fik­in­for­ma­tions­chef Ton­ny Bis­pe­skov fra DSB. Man­dag kl. 10 for­ven­ter DSB, at to­ge­ne at­ter vil be­gyn­de at kø­re nor­malt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.