Un­ge kø­ber som­mer­hus

BT - - NF ER -

De un­ge fa­mi­li­er er på vej til­ba­ge til som­mer­hu­s­om­rå­der­ne. Fle­re ejen­doms­mæg­le­re si­ger til Jyl­lands- Po­sten, at der kom­mer fle­re un­ge kø­be­re på mar­ke­det. Iføl­ge Ny­bo­lig var me­re end hver fjer­de som­mer­hus­kø­ber på Sjæl­land i 2014 un­der 40 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.