’’

BT - - NF ER - Naser Khader

Vi er som hum­mus, der mø­der roast­be­ef, og det kan der kom­me spæn­den­de nyt smør­re­brød ud af. Vent ba­re og se

bag­grund. Hun er født i Kø­ben­havn. Han er ble­vet . kaldt ’ præ­mie­per­ker’. Hun blev i 2009 kå­ret som Eu­ro­pas stør­ste ra­cist af et svensk magasin. Han er 51 år, hun er 68 år.

Ros og kri­tik

Un­der Muham­med­kri­sen ro­ste Pia Kjær­s­gaard ham til sky­er­ne for at for­fæg­te yt­rings­fri­he­den. Se­ne­re stif­te­de Khader par­ti­et Ny Al­li­an­ce med det for­mål at luk­ke

Tje­ne­ren kom­mer hen og ta­ger mod be­stil­ling af drik­ke­va­rer. Naser Khader be­stil­ler en øl, og det sam­me gør Pia Kjær­s­gaard. Og så rej­ser de sig og føl­ges op til mon­tren med smør­re­brød for at be­stil­le. Khader be­stil­ler et styk­ke med re­jer og po­r­rer. Kjær­s­gaard vak­ler mel­lem ynd­lings­ma­den med roque­fort og en fi­ske­filet. Hun en­der med fi­ske­filet.

» Bag­ef­ter skal du sma­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.