Løsladt ef­ter 30 år på døds­gan­gen

En 58- årig ame­ri­ka­ner blev i 1985 idømt døds­straf for drab. Nu vi­ser det sig, at han var uskyl­dig

BT - - NF ER -

USA

Ef­ter tre år­ti­er i fængsel - på døds­gan­gen i et fængsel i den ame­ri­kan­ske syd­stat Ala­ba­ma - er den 58- åri­ge Ant­ho­ny Ray Hin­ton ble­vet løsladt.

» Al, t hvad de be­hø­ve­de, var at te­ste re­vol­ve­ren, « sag­de han til jour­na­li­ster iføl­ge CNN, da han blev løsladt fre­dag mor­gen lo­kal tid.

Ant­ho­ny Ray Hin­ton blev i 1985 dømt for mor­det på to le­de­re af fast­food- re­stau­ran­ter. Men en ny rets­sag blev sat i værk i 2014, ef­ter vå­be­n­eks­per­ter 12 år tid­li­ge­re be­vid­ne­de, at den re­vol­ver, Hin­ton an­gi­ve­ligt hav­de brugt til for­bry­del­sen, ik­ke kun­ne lin­kes til be­vis­ma­te­ri­a­let i no­gen af til­fæl­de­ne.

» I vil stå til an­svar for Gud, « sag­de Ant­ho­ny Ray Hin­ton, da han blev løsladt.

Ant­ho­ny Ray Hin­ton fik en varm vel­komst, da han lang­fre­dag kun­ne for­la­de fængs­let i Bir­m­ing­ham, Ala­ba­ma. Her har han til­bragt 30 år på døds­gan­gen - uskyl­dig dømt for to drab. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.