Ny hyg­ge fra Ringo Starr

BT - - KULTUR - Hen­rik Fri­is Gaff a

MU­SIK

Ringo Starr ’ Postcards from Pa­ra­di­se’ POP *** ***

Hyg­ge­li­ge. Og hur­tigt glemt. Det kan let bli­ve skæb­nen for Ringo Star­rs se­ne­ste al­bum.

Som ved for­gæn­ger­ne bli­ver de san­ge, han smi­der op på væg­gen først ik­ke hæn­gen­de læn­ge: til­for­la­de­lig pop, rock, reg­gae med min­der til­ba­ge til Be­at­les- ti­den – her end­da før med Rory And The Hur­ri­ca­nes – san­ge om at op­fø­re sig or­dent­ligt, og så kær- lig­heds­san­ge ( til fru Bar­ba­ra). Ja, ti­tel­san­gen ( med Todd Rund­gren) en­der klod­set kramp­ag­tig i sin sam­men­sy­ning af gam­le Be­at­les- tit­ler.

At Ringo var det nød­ven­di­ge jord­s­tik i The Be­at­les er utvivl­s­omt, men her sav­nes lidt ner­ve. Lidt Octo­pus’s Gar­den- gak­ke­ri. Lidt gnist. Men ba­lan­cen mel­lem li­ge­gyl­dig hyg­ge og ner­ve vip­per trods alt til den 74- åri­ges for­del til slut, hvor en fi nt syn­gen­de Ringo og hans All Starr Band be­gyn­der at ly­de som en en­hed. Fra reg­gae- smit­ten­de ’ Island In The Sun’, over ro­ck­e­de ’ Con­fi rma­tion’ til ’ Let Love Le­ad’, der vi­ser at Ringo sta­dig har punch i trom­men. Men det kom­mer lidt sent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.