Kol­bøt­te­ro­ck på det jæv­ne

BT - - KULTUR - Lars L. Jep­psen Gaff a

MU­SIK

Mo­dest Mou­se ’ Stran­gers to Our­sel­ves’ ROCK *** ***

Eft er he­le ot­te års ven­te­tid på det­te nye, sjet­te al­bum fra Mo­dest Mou­se har der na­tur­lig­vis væ­ret sto­re for­vent­nin­ger. Desvær­re er re­sul­ta­tet en lyt­te­o­p­le­vel­se på det jæv­ne.

Det be­gyn­der el­lers for­nemt med ti­telnum­me­ret, der er en sag­te sag med en pro­duk­tion, der kun­ne væ­re sig­ne­ret Da­ve Fri­ed­mann, fulgt af ’ Lamps­ha­des On Fi­re’, et sandt in­die- ant­hem i tråd med tid­li­ge­re hit. Helt godt er det og­så i den seks mi­nut­ter lan­ge ’ The Gro­und Wal­ks’, der bæ­res af en gen­nem­gro­ovy disko- ryt­me. Men så står den el­lers på ær­ger­lig au­to­pi­lot for Isaac Bro­ck og co. på re­sten af den ti­melan­ge ski­ve. Når fi lmen da ik­ke knæk­ker helt, som på ’ Su­gar Bo­ats’, der er gud­sjam­mer­ligt cir­kus­klim­pre­ri, el­ler ’ Pi­stol ( A. Cu­na­nan, Mi­a­mi, FL. 1996)’ opkaldt eft er Gi­an­ni Ver­sa­ces mor­der. Iføl­ge front­mand Bro­ck har ind­spil­nin­ger­ne væ­ret så frugt­ba­re, at vi al­le­re­de kan se frem til en op­føl­ger næ­ste år. De bur­de dog nø­jes med en ep, hvis det her er ni­veau­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.