900 DAN­SKE­RE SÆL­GER LI­VE- PO

BT - - SØNDAG -

Nu­ti­dens po­r­no­stjer­ner er ik­ke nød­ven­dig­vis stor­bar­me­de blon­di­ner og ve­lud­ru­ste­de ma­cho­mænd. Tvær­ti­mod. Mens po­r­no en­gang var no­get, man helst til­tu­ske­de sig i ly af mør­ket og i form af krøl­le­de pa­pir­ma­ga­si­ner, kræ­ver det i dag kun gan­ske få klik med mu­sen, før en hel ver­den af po­r­no i al­le af­skyg­nin­ger åb­ner sig.

Og med in­ter­net­tets ind­t­og har og­så po­r­no­en for­an­dret sig mar­kant, og linjer­ne mel­lem at væ­re po­r­nou­dø­ver og po­r­no­bru­ger fl yder me­re og me­re sam­men.

Hvor po­r­no­stjer­ner før i ti­den var nog­le, der skød de fræk­ke sce­ner i stu­di­er med lam­per og fi lm­hold, fi ndes der i dag et vok­sen­de an­tal så­kaldt hver­dags­por­no­mo­del­ler, der sæl­ger po­r­no hjem­me fra vil­la­ve­je­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.