PORNOLAND NR. 1

BT - - SØNDAG -

Dan­mark lov­lig­gjor­de som det før­ste land

i ver­den i 1967 po­r­no­en. Ar­gu­men­tet var, at fri­gi­vel­se vil­le gø­re ma­te­ri­a­let min­dre in­ter­es­sant. Men po­r­no­gra­fi blev tvær­ti­mod en me­get stor eks­portva­re, turi­ster kom val­far­ten­de, og Dan­mark blev ver­den­skendt som Pornoland nr. 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.