ORNO PÅ NET­TET

BT - - SØNDAG -

Iføl­ge DR fi ndes der så­le­des 900 dan­ske­re, der tje­ner pen­ge på at sen­de li­ve- po­r­no hjem­me­fra.

De så­kald­te webcam- mo­del­ler tje­ner om­kring 30 kro­ner i mi­nut­tet, afh æn­gigt af hvor po­pu­læ­re de er, på at la­ve li­ves­how på in­ter­net­tet, hvor kun­der­ne som ud­gangs­punkt be­stem­mer, hvad mo­del­ler­ne skal gø­re ved sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.