Sjæl­den Sch­mei­chel- sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FULDT UD­BYT­TE Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

Kasper Sch­mei­chel og Lei­ce­ster fik lidt kun­stigt ån­de­dræt i bun­den af Pre­mi­er Le­ague, da hol­det i

går for blot fem­te gang i sæ­so­nen smag­te sej­re­ns sød­me. Tak­ket væ­re et sent mål blev West Ham be­sej­ret med 2- 1. Lei­ce­ster har el­lers ik­ke haft me­get med­vind i sæ­so­nen, hvor hol­det før kam­pen lå iso­le­ret i bun­den af den bed­ste en­gel­ske ræk­ke med syv po­int op til den rig­ti­ge si­de af nedryk­nings­stre­gen.

Hjem­me­hol­det fik dog lidt til­trængt op­mun­tring, da ve­te­ra­nen Este­ban Cam­bi­as­so ef­ter 12 mi­nut­ter brag­te Lei­ce­ster for­an til stor ju­bel for Kasper Sch­mei­chel. Og kort ef­ter kun­ne det væ­re ble­vet til 2- 0, da David Nu­gent fik chan­cen fra 11- me­ter­plet­ten - men Nu­gent brænd­te straf­fes­par­ket. I ste­det re­du­ce­re­de Cheik­hou Kouy­a­te til 1- 1 for West Ham kort før pau­sen.

I an­den halv­leg fik Lei­ce­ster dog al­le tre po­int, da An­dy King om­sat­te et tungt pres til den for­lø­sen­de scor­ing.

Med sej­ren over­ha­ler Kasper Sch­mei­chels klub Qu­e­ens Park Ran­gers og har nu kun fi­re po­int op til den for­lø­sen­de 17. plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.