Roo­neys re­kord­mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PLETSKUD Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

Man­che­ster Uni­ted holdt trit med Ar­se­nal i top­pen af Pre­mi­er Le­ague, da hol­det på Old Traf­ford slog Aston Vil­la - med Jo­res Oko­re i star­top­stil­lin­gen - med 3- 1. Way­ne Roo­ney stod for kam­pens de­tal­je og sat­te vild re­kord

Way­ne Roo­ney er nem­lig nu den spil­ler, der har sco­ret i flest Pre­mi­er Le­ague- kam­pe for sam­me klub. Man­che­ster Uni­ted- an­gri­be­ren har så­le­des sco­ret i 125 kam­pe.

Eng­læn­de­ren over­tog re­kor­den fra Ar­se­nal- leg­en­den Thier­ry Hen­ry. Sam­ti­dig brag­te Way­ne Roo­ney sig kun to mål fra an­den­plad­sen som den mest scoren­de i Pre­mi­er Le­ague ef­ter en an­den Uni­ted- stjer­ne, An­dy Co­le. Li­sten fø­res dog su­verænt af Alan Shea­rer med 260 mål. Roo­ney har la­vet 185.

Med sej­ren vandt Man­che­ster Uni­ted sin fjer­de kamp i træk og ryk­ker der­med for­bi ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Ci­ty, som dum­per ned på fjer­de­plad­sen, in­den hol­det i mor­gen mø­der Crystal Pa­la­ce.

Hos Aston Vil­la var ma­na­ger Tim Sherwood til­freds trods ne­der­la­get.

» Det var op­mun­tren­de ( trods ne­der­la­get, red.). Spil­ler­ne gav mig alt og ef­ter­lod in­tet på ba­nen, men Man­che­ster Uni­ted var ba­re for god, « lød det fra Tim Sherwood iføl­ge bbc. co. uk.

Chel­sea fø­rer fort­sat Pre­mi­er Le­ague for­an Ar­se­nal og Man­che­ster Uni­ted ef­ter gårs­da­gens kam­pe.

Jo­res Oko­re ( tv.) i du­el med Man­che­ster Uni­teds Way­ne Roo­ney i gårs­da­gens kamp på Old Traf­ford. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.