’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Cat­hri­ne Ki­er, Saxo Banks pres­se­chef

Vi la­ver sponsoraft aler for et år ad gan­gen, og vi har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, om vi vil for­læn­ge det­te sponsorat

» Det er ik­ke en hi­sto­rie, vi kan se, hvor kom­mer fra. Vi la­ver sponsoraft aler for et år ad gan­gen, og vi har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, om vi vil for­læn­ge det­te sponsorat. Det ta­ger vi først stil­ling til – som vi ple­jer – hen på eft er­å­ret, når blandt an- det Tour de Fran­ce er over­stå­et, « si­ger Saxo Banks pres­se­chef, Cat­hri­ne Ki­er, til BT.

Et far­vel ven­ter

Selv­om Saxo Bank sta­dig har til go­de at ta­ge den en­de­li­ge be­slut­ning om sponsora­tet med Oleg Tin­ko­vs cy­kel­hold, hav­de det dog væ­ret en no­get stør­re nyhed, hvis hi­sto­ri­en hav­de væ­ret, at Lars Sei­er Chri­sten­sens bank hav­de i sin­de at bli­ve hos Oleg Tin­kov eft er sponsora­tets ud­løb .

ars Sei­er Christensen er kendt for sit go­de for­hold til Bjar­ne Ri­is, og eft er den dan­ske team ma­na­gers far­vel til Tin­koff - Saxo er det svært at fo­re­stil­le sig, at Saxo Bank fort­sæt­ter som nav­nesponsor. Men den be­slut­ning er alt­så ik­ke ta­get end­nu - men mon ik­ke den bli­ver det til eft er­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.