SKELLIG KURS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sol­bak­ken bli­ver sven­ske Ro­land Nils­son ny ch­eft ræ­ner.

SSØØNNDDAAGG 5 5. A. APRPIRL I2L0 210515

NEW FIRM, SU­PER­LIGA­EN

I mor­gen, kl. 16.00 på TV3+ MARTS 2011: Ole Bjur star­ter som sport­s­chef, og Jan Lo­ck­hart er­stat­ter Ole Pal­må som di­rek­tør.

9. JA­NU­AR 2012:

Ro­land Nils­son fy­res. I ste­det træ­der sport­s­di­rek­tør Car­sten V. Jensen til som mid­ler­ti­dig ch­eft ræ­ner. 12. JU­NI 2012: Jan Lo­ck­hart fy­res i Brønd­by, kort eft er at han har ud­talt, at Brønd­by eft er­hån­den mang­ler pen­ge til spil­ler­løn­nin­ger. Den øko­no­mi­ske kri­se krad­ser. Tom­my Håkans­son træ­der til som ny di­rek­tør.

30. APRIL 2013:

Eft er må­ne­ders kon­kurs­fa­re und­går Brønd­by ru­i­nen, da en ak­tie­e­mis­sion ind­brin­ger 108,4 mil­li­o­ner kro­ner. Al­do Pe­ter­sen spil­ler en ho­ved­rol­le i til­ve­je­brin­gel­sen af de man­ge mil­li­o­ner. 20. MAJ 2013: Brønd­by und­går nedryk­ning på Superligaens sid­ste spilledag, da klub­ben ude be­sej­rer AC Hor­sens med 1- 0. Hor­sens ryk­ker ned i ste­det.

21. AU­GUST 2013:

Eft er en ka­ta­stro­fal sæ­son­start fy­res Ariël Ja­cobs. Stå­le Sol­bak­ken ven­der til­ba­ge og over­ta­ger det le­di­ge træ­ner­sæ­de.

EF­TER­Å­RET 2013:

FC Kø­ben­havn tje­ner igen om­kring 160 mil­li­o­ner kro­ner på at spil­le i Cham­pions Le­ague. Klub­ben får fi re po­int i grup­pe­spil­let via en sejr over Ga­la­ta­s­a­ray og 1- 1 mod Ju­ven­tus.

NEW FIRM

Sø­ren Hang­høj Kristensen

4. FE­BRU­AR 2014:

Tom­my Håkans­son fy­res i Brønd­by IF. Jesper Jør­gen­sen bli­ver ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

SOM­ME­REN 2014:

FC Kø­ben­havn spen­de­rer over 50 mil­li­o­ner kro­ner på at for­ny og foryn­ge hol­det til de kom­men­de sæ­so­ner.

30. AU­GUST 2014:

Da­ni­el Ag­ger hen­tes hjem til Brønd­by. Tid­li­ge­re er og­så Jo­han El­man­der og Thomas Ka­h­len­berg, der li­ge­le­des var med i op­tu­ren i 2005, vendt til­ba­ge.

de kva­li­fi ce­rer FC Kø­ben­havn sig til en 1/ 8- fi na­le i Cham­pions Le­ague. Her bli­ver Chel­sea dog en­de­sta­tion. FCK tje­ner 158 mil­li­o­ner kro­ner på det sen­sa­tio­nel­le eu­ro­pæ­i­ske even­ty r.

srkr@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.