Djoko­vic mø­der Mur­ray i Mi­a­mi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HER­RE­FIGHT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Novak Djoko­vic ( th.) er ik­ke til at stop­pe for ti­den. Hel­ler ik­ke for Jo­hn Is­ner og hans su­per­serv. Det måt­te ame­ri­ka­ne­ren san­de, da han nat­ten til i går tab­te 6- 7, 2- 6 til den ser­bi­ske ver­den­set­ter i Mi­a­mi Open.

Djoko­vic var glad for sej­ren over den 208 cen­ti­me­ter hø­je Jo­hn Is­ner, som er kendt for sin ut­ro­li­ge serv. Før­ste sæt blev nem­lig tæt­te­re end for­ven­tet for ver­dens i øje­blik­ket bed­ste ten­nis­spil­ler.

» Det er al­tid svært at spil­le mod én, der ser­ver så godt. Han er den bed­ste ser­ver på her­rer­nes tour. Med sin høj­de kan han ser­ve med en­hver vin­kel, han øn­sker, « si­ger Djoko­vic.

Sej­ren be­ty­der, at ser­be­ren i dag mø­der An­dy Mur­ray ( tv.) i fi na­len, og her kan Djoko­vic vin­de tur­ne­rin­gen for fem­te gang. An­dy Mur­ray slog i sin se­mi­fi na­le To­mas Ber­dych.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.