2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I Bel­gi­en har de et let­te­re ab­surd slut­spil om Eu­ro­pa Le­ague, som ik­ke får den sto­re op­mærk­som­hed. For Waasland- Beveren var må­let for sæ­so­nen at bli­ve op­pe - den har man nu sik­ret, og der­for kig­ger man al­le­re­de nu imod den kom­men­de sæ­son. Der­for spil­ler in­gen af de spil­le­re, som har kon­trak­t­ud­løb til som­mer, hvil­ket blandt an­det er hol­dets må­l­mand Co­lin Coo­se­mans, og man er uden halv­de­len af de nor­ma­le star­te­re. Me­che­len sat­ser hårdt på Eu­ro­pa Le­ague, og er ud­over ka­ran­tæ­ne­ram­te Joachim Van Dam­me i stær­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.