Kan man tro på et al­ter­na­tiv til ka­pi­ta­lis­me?

BT - - DEBAT -

I Sy­d­eu­ro­pa blom­strer fol­ke­li­ge be­væ­gel­ser frem med ven­stre­o­ri­en­te­ret po­li­tik på dags­or­de­nen, og og­så i Dan­mark drøm­mes der om en al­ter­na­tiv ud­vik­lings­vej til ka­pi­ta­lis­me. Men er der an­dre ve­je, hvis man ik­ke tror på so­ci­a­li­sti­ske løs­nin­ger som na­tio­na­li­se­ring af for­mu­er, ban­ker og er­hvervs­li­vet?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.