Min er stør­re end din

BT - - DEBAT -

De Kon­ser­va­ti­ve vil gø­re kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen ob­liga­to­risk. Jo­hn Ry­da­hl, der er for­mand for Re­li­gions­læ­rer­for­e­nin­gen, op­ly­ser til Ber­ling­s­ke, at un­der én pro­cent af ele­ver­ne ta­ges ud af kri­sten­doms­un­der­vis­nin­gen. De fl este af de børns for­æl­dre er nok Je­hovas Vid­ner. Mai Merca­dos for­slag vil alt­så lø­se et pro­blem, der ik­ke ek­si­ste­rer. Men så kom vi da en dag nær­me­re val­get.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.