Krist­ne ska­ber kri­sten­dom

BT - - DEBAT -

Tro­en­de folk læ­ser de­res tro og livs­form ind i de gam­le tek­ster; man kan ik­ke læ­se no­get re­li­gi­øst fa­cit ud af hver­ken Bi­be­len, Kor­a­nen el­ler an­dre sto­re bø­ger. Det tror kun fun­da­men­ta­li­ster og folk, der tror, at tro og tek­ster er det sam­me. Hvad fol­kekir­ken tror på, må guderne vi­de. Men­ne­ske­nes børn be­stem­mer selv, hvad de tror på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.