’’

BT - - NYHEDER -

Det mo­der­ne men­ne­ske er på he­le ti­den, og det be­ty­der, at vi stres­ser for me­get

Hen­ning Da­ver­ne, for­fat­ter og un­der­vi­ser i mind­ful­l­nes og

me­di­ta­tion

de­pres­sion kan et for­hø­jet ak­ti­vi­tets­ni­veau i sym­pa­ti­cus over tid ned­bry­de bå­de hjer­ne og ner­ve­sy­stem og le­de til et svæk­ket im­mun­for­svar.

» Vi er alt­så in­de og rø­re ved man­ge ting, som i vir­ke­lig­he­den kan på­vir­kes po­si­tivt ved at man æn­drer sit tan­ke-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.