Ajax dum­me­de sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TI­TEL- FAR­VEL Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

Ajax mi­ste­de i går to vig­ti­ge po­int i jag­ten på PSV, da hol­læn­der­ne kun fik 1- 1 ude mod mid­ter­hol­det Utre­cht.

Mester­ska­bet er for­ment­lig uden for ræk­ke­vid­de for dan­sker­klub­ben i Hol­land.

Med fem kam­pe til­ba­ge i Æres­di­vi­sio­nen og et hul på ti po­int op til PSV Eind­ho­ven ser det i hvert fald ual­min­de­ligt svært ud for Ajax at gen­vin­de mester­ska­bet. Især ef­ter det dum­me po­int­tab mod Utre­cht.

Ni­co­lai Boi­le­sen og Las­se Schö­ne star­te­de in­de for Ajax i et op­gør, der blev me­re li­ge end for­ven­tet. Ajax- træ­ner Frank de Bo­ers mand­skab kom godt nok plan­mæs­sigt for­an ved et selv­mål af Ra­mon Le­euwin i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg, men hjem­me­hol­det hav­de fle­re må­l­for­søg end Ajax.

Fem mi­nut­ter før tid kom for­løs­nin­gen så for Utre­cht. Gévero Mar­ki­et sik­re­de det ene po­int, der ik­ke for al­vor rok­ker ved det sto­re i ta­bel­len for Utre­cht.

AZ Alk­maar med Si­mon Poul­sen i star­top­stil­lin­gen tab­te 1- 4 hjem­me til Fey­eno­ord og mi­ster der­med gan­ske som Ajax vig­ti­ge po­int i top­pen af ræk­ken, hvor PSV har 73 po­int ef­ter 29 kam­pe.

PSV vandt sidst det hol­land­ske mester­skab i 2007/ 2008- sæ­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.