’’

BT - - SUPERLIGA - Martin Pu­sic, FCM, til Ca­nal 9

Min egen præ­sta­tion var god. Jeg bli­ver nødt til at tak­ke Gud, for det er hans fød­sels­dag. Han har rejst sig i dag, og jeg er hans søn, og det er der­for, jeg score­de tre mål

Nem­lig Ho­bros Mads Hvil­som, der og­så har få­et gang i målscor­in­gen. Pu­sic kæm­per om an­grebs­plad­sen i Midtjyl­land sam­men med den ska­de­de Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, der på trods af en fi n må­l­form i den­ne Su­per­liga­sæ­son må kig­ge langt eft er en start­plads, når han ven­der til­ba­ge. 27- åri­ge Martin Pu­sic har vist, at han har kva­li­te­ten til at spil­le med i top­pen af dansk fod­bold.

» Min egen præ­sta­tion var god. Jeg bli­ver nødt til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.