Vi el­sker New Firm for­di...

BT - - SUPERLIGA -

… vi sta­dig kan hu­ske

An­dreas Jakobs­sons fris­parks

mål.

… Jan Kri­sti­an­sen

og­så fi k et smukt

øje­blik i Brønd­by­t­røj­en, da han sik­re­de 1- 0- sej­ren på Brønd­by Sta

dion i 2008.

... det er en kamp, der i 90 mi­nut­ter gav Roy­al Le­ague me­ning.

… Pe­ter Møller i 2005 tog fat i næ­sen på Cas­per An­ker­gren.

... fans i obs­ku­re små fan- fora på net­tet sta­dig kan hid­se sig op over et re­sul­tat el­ler en ken­del­se. ... Martin Spel­mann der hæg­ter Lars Ja­cob­sen og ky­nisk kig­ger bag­ud - fi k jeg ham? Jep, det gjor­de jeg. ... den får os til at sav­ne Mat­ti­as Jons­son. ... og den får os til at sav­ne Marcus Al­l­bäck.

... den gav os mu­lig­hed for at se Pa­scal Simp­son fak­tisk ram­me må­let.

… Jon Jön­son op­nå­e­de næ­sten gu­de­sta­tus ved at sa­ve først Mor­ten Nord­s­trand og si­den Thomas Kristensen midt på ba­nen i der­by­et 2008.

... de to klub­ber gik he­ad to he­ad på trans­fer­mar­ke­det sid­ste som­mer i en du­el om Da­ni­el Amar­tey.

… det spil­les på Dan­marks to fl ot­te­ste fod­bold­sta­dio­ner. ... man­dag i kan­ti­nen eft er New Firm

er sjove­re end an­dre man­da­ge.

… og fre­da­gen før

er det sam­me.

... For de små in­ter­ne svi­ne­re som: Al­le ken­der Schal­ke 04, men hvem er Go­ri­ca 0- 5?

... det gav he­le tv- dan­mark

mu­lig­hed for at se Jacob Laur­sen var­me op ved at få ser­ve­ret en en­de­løs ræk­ke

af lan­ge bol­de på lå­get. He­ad væk, ny bold, he­ad

væk, ny bold.

... Så er der da én kamp, der kan fyl­de Par­ken. ... Kam­pen kan ryste nye uden­land­ske spil­le­re. ... Og er­far­ne dan­ske.

... Og dom­me­re.

... Og Brønd­by Sta­dion.

... For­di Thomas Ras­mus­sen og Sydsi­dens ju­bel i 2011 eft er tre års sej­rs- tør­ke sag­de det he­le.

... Den vi­ste, at Die­go Tur fak­tisk hav­de et godt skud med sit drøn i 1995.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.