SPEL­LING GJOR­DE DET IGEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­TAL LI­GA­EN, 2. FI­NA­LE

Pe­ri­o­de­cif­re: ( 0- 0, 0- 2, 1- 1)

Søn­derjy­ske fø­rer 2- 0 i kam­pe

Thomas Spel­ling gjor­de det til 2- 0 på en bril­lant tvær­pas­ning fra Cory Qu­irk 17 mi­nut­ter in­de i an­den pe­ri­o­de, og godt midt­vejs i tred­je ham­re­de han puck­en i kas­sen fra sin ba­ck­po­si­tion i fem mod tre.

Har man et skud som al­l­ro­und­ta­len­tet Thomas Spel­ling, be­hø­ver man ba­re lidt held. Tek­nik­ken og skud­det er to af hans va­re­mær­ker, og 28 mål i Me­tal Li­ga­en ve­jer tungt, når land­stræ­ner Jan­ne Karls­son skal ud­ta­ge sit VM- hold.

Spel­ling blev i 2012 draft et i fem­te run­de af New York Ran­gers, men NHL- drøm­men er afl øst af me­re næ­re mål.

» Jeg har ik­ke hørt fra USA si­den sid­ste som­mer, så det løb er kørt. Men det be­ty­der ik­ke, at jeg ik­ke ger­ne vil uden­lands og ud­vik­le mig. Jeg hå­ber, det lyk­kes på et el­ler an­det tids­punkt, « sag­de han.

Selv om Søn­derjy­ske har ta­get 2- 0- fø­rin­gen i kam­pe, ta­ger Thomas Spel­ling ik­ke no­get for gi­vet.

» Hav­de vi ik­ke haft Jo­ni ( fi nnen Jo­ni Myl­ly­koski, red.), kun­ne der ha­ve stå­et 1- 1. Han hav­de nog­le vig­ti­ge red­nin­ger og red­de­de os. En su­per må­l­mand, « sag­de Spel­ling.

Respekt for må­l­man­den

Det var Jo­ni Myl­ly­koskis 19. sejr i 22 kam­pe for Søn­derjy­ske. Og han var blot 17 se­kun­der fra sin tred­je shu­tout.

Thoms Spel­ling og Jo­ni Myl­ly­koski var kam­pens to sto­re spil­le­re, men Søn­derjy­ske le­ve­re­de en ge­ne­rel god ude­ba­ne­kamp.

» Vi spil­le­de lidt me­re de­fen­sivt end nor­malt og gav ik­ke me­get væk. Tre fl ot­te mål var med til at sæt­te prik­ken over i’et, « lød det fra den stær­ke ba­ck Mads Bød­ker.

Søn­derjy­skes ca­na­di­ske forward Pa­tri­ck As­se­lin ud­gik 12 mi­nut­ter in­de i an­den pe­ri­o­de eft er en ta­ck­ling og kom ik­ke til­ba­ge.

Hvor al­vor­lig ska­den er, vi­des end­nu ik­ke, men når man i for­vej­en mang­ler ka­ran­tæ­ne­ram­te War­ren Pe­ters, er der ik­ke råd til me­get me­re i en tæt, fy­sisk se­rie.

I Es­b­jerg er fru­stra­tio­nen mærk­bar, men som ba­ck­en Kasper Jensen si­ger:

» Vi skal kø­re me­re i de­res zo­ne, skøjte og ar­bej­de hår­de­re, men der er ik­ke så me­get, der skal til, før det ven­der. Hav­de de ik­ke haft Jo­ni Myl­ly­koski, kun­n­ne me­get ha­ve set an­der­le­des ud. Respekt for ham. «

Thomas Spel­ling score­de to af Søn­derjy­skes mål og as­si­ste­re­de på det tred­je, da Søn­derjy­ske i går brag­te sig for­an 2- 0 i fi­na­le­se­ri­en i Me­tal Li­ga­en. Fo­to: Jan Kors­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.