Vi­borg gik i stå

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHAM­PIONS LE­AGUE, KVIN­DER På den bag­grund var det fak­tisk op­løft en­de, at Vi­borg fulg­te pænt med i he­le før­ste halv­leg.

Bu­duc­nost før­te gan­ske vist en over­gang 13- 7, men an­ført af en vel­sky­den­de Isa­bel­le Gul­ldén for­må­e­de Vi­borg at kom­me stærkt igen og be­græn­se ska­den frem mod pau­sen, hvor det dan­ske hold kun var bag­ud 11- 13.

Klart ne­der­lag

Den op­le­vel­se må ha­ve gi­vet selv­til­lid, for Vi­borg fort­sat­te de go­de tak­ter i an­den halv­leg, og med et lil­le kvar­ter igen kun­ne en vel­spil­len­de Rik­ke Skov end­da brin­ge hjem­me­hol­det for­an 20- 19.

Men så valg­te Bu­duc­nosts ty­ske må­l­vog­ter, Cla­ra Wol­te­ring, at fi nde stor­spil­let frem, og det blev kost­bart for det dan­ske mand­skab, der an­grebs­mæs­sigt gik helt i stå og kun for­må­e­de at sco­re yder­li­ge­re to mål i op­gø­ret.

Med det kla­re ne­der­lag står Vi­borg HK nu med et krav om at skul­le vin­de med syv over­sky­den­de mål på den svæ­re ude­ba­ne i Bu­duc­nost på søn­dag for at kom­me med i Fi­nal4- stæv­net i Un­garn 10.11. maj.

Rik­ke Skov blev dansk top­sco­rer med ot­te scor­in­ger, og det sam­me præ­ste­re­de Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vic for Bu­duc­nost, mens Cri­sti­na Ne­agu score­de seks gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.