AGF over­ha­ler Lyng­by med sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der lug­ter al­tid lidt af Su­per­liga i Aar­hus, men nu be­gyn­der man og­så at kun­ne for­nem­me aro­ma­en i re­sten af lan­det, eft er AGF for før­ste gang i utal­li­ge run­der lig­ger på den rig­ti­ge si­de af op­ryk­nings­stre­gen. AGF vandt gårs­da­gens topkamp mod Vend­sy­s­sel med 2- 1 og er nu på den an­den­plads, som det me­ste af Aar­hus hå­ber, man kan hol­de til ju­ni, hvor to 1. di­vi­sions­hold ryk­ker op. Den ene står der eft er­hån­den Vi­borg på.

Men Dan­ny Ol­sen er ved at skri­ve sit og hold­kam­me­ra­ter­nes navn på den an­den plads i ele- va­to­ren til Su­per­liga­en. For an­den kamp i træk blev den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler mat­chvin­der for AGF, da han eft er en kæm­pe afb ræn­der selv fi k spar­ket ripo­sten i mål til 2- 1.

Ma­te Vatsadze hav­de bragt AGF for­an, mens Martin Berg­vold ud­lig­ne­de i kam­pen mel­lem ’ Su­per­liga- zom­bi­er­ne’. Alt­så to hold med tid­li­ge­re Su­per­liga- spil­le­re og drøm­me om at genop­stå i den bed­ste dan­ske ræk­ke.

Den drøm er stør­re for AGF end Vend­sy­s­sel, der med en for­fær­de­lig start på for­å­ret har spil­let sig helt ud af kam­pen om op­ryk­nings­plad­ser­ne med syv po­int op til AGF.

Lyng­by, der end­nu har den før­ste sejr i 2015 til go­de, lig­ger pt. på tred­je­plad­sen, to po­int eft er AGF og mø­der i dag li­ge­le­des forms­va­ge Ski­ve på ude­ba­ne. BNB

Dan­ny Ol­sen score­de igen for AGF. Ar­kiv­fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.