1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by skul­le ha­ve Da­ni­el Ag­ger til­ba­ge til det­te op­gør, og så er det svært at se, hvor­for de skal væ­re un­der­tip­pe­de til det­te op­gør. Blot én gang har man tabt med ham på ba­nen i over en halv­leg, og de har fun­det en stil, der vir­ker på den elen­di­ge ba­ne i Brønd­by med blot ét ne­der­lag i de se­ne­ste 16 kam­pe. De mø­der et FCK- hold, som er ble­vet me­re so­li­de, men som sta­dig mang­ler off en­siv po­wer og ik­ke mindst kom­mer til at li­de un­der, at Ni­co­lai Jør­gen­sen må sid­de over med ka­ran­tæ­ne. Der­for lig­ner det, at vær­di­en er på po­int til Brønd­by.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.