2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KRo­sen­borg har haft stort fo­kus på den fy­si­ske træ­ning i lø­bet af vin­ter­pau­sen med et enormt over­skud til føl­ge. Hol­det har vun­det fi re ud af fem træ­nings­kam­pe i marts med en målsco­re på 15- 5 og ta­ger nu mod Aa­les­und i Tip­pe­ligapre­mi­e­ren. Gæ­ster­ne hav­de det svært på ude­ba­ne mod de bed­ste hold i sid­ste sæ­son, hvor man blot fi k et po­int mod top6- mand­ska­ber­ne med en målsco­re på 1- 15. Man har mi­stet vig­ti­ge pro­fi ler som Fredrik Ul­ve­stad, Da­ni­el Ar­ne­gård og De­mar Phil­lips og kan sag­tens ri­si­ke­re at få ører­ne i ma­ski­nen i Trond­heim.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.