SYMP­TO­MER PÅ RYGSØJ­LE­GIGT

BT - - SUNDHED - Kil­der: Berit Schi­øt­tz- Christensen og Oli­ver Hen­dri­cks

Nat­li­ge smer­ter i lænd og ryg, som be­gyn­der sidst på nat­ten, hvor du lig­ger uro­ligt.

Du op­le­ver uro i lænd og ryg, som du våg­ner ved.

Du fø­ler dig stiv og må op at be­væ­ge dig. Med til syg­dom­men hø­rer og­så, at du får det bed­re, når du be­væ­ger dig og hol­der krop­pen i gang.

Smer­ter­ne skal væ­re be­gyndt, før du er fyldt 45 år. Syg­dom­men kan an­gri­be an­dre ste­der end i ryg og lænd, og ud over dis­se smer­ter kan du og­så op­le­ve hæ­vel­se i ek­sem­pel­vis knæ­led og hof­te­led.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.