Be­ret­ti­get kri­tik

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

LØK­KE- LAND

Ven­stres bag­land kan be­ret­ti­get stil­le spørgs­måls­tegn ved fl ere af par­tiets cen­tra­le po­li­ti­ske punk­ter.

Det si­ger Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen, eft er at fl ere Ven­strepo­li­ti­ke­re man­dag stod frem i Jyl­lands- Po­sten og eft er­ly­ste kla­re svar på, hvad der er Ven­st­re­le­del­sens kon­kre­te po­li­tik på blandt an­det kon­tant­hjælps- og sund­heds­om­rå­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.