Der­by

BT - - NYHEDER -

Al­tid god tæn­ding i fod­bold­der­by mel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn. Men det bli­ver li­ge­gyl­digt med så­dan en plø­je­mark af en fod­bold­ba­ne at spil­le på. Som rø­ven af en­gelsk 4. di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.