Spi­na­larm for dansk øko­no­mi

BT - - DEBAT -

Vi har ud­sigt til gen­nem­snit­lig vækst, og det på et tids­punkt, hvor øko­no­mi­en i for­vej­en hol­des kun­stigt i gang af la­ve ren­ter. Er det, hvad vi kal­der en suc­ces­rig lil­le, åben øko­no­mi? Nej, vel. (...) Val­get bør ik­ke hand­le om selvros. Det er uær­ligt og ubru­ge­ligt. Val­get bør hand­le om, hvor­dan vi får bå­de vækst og ba­lan­ce i dansk øko­no­mi.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.