Nej til statsjob i provin­sen

BT - - DEBAT -

Løs­nin­gen på provin­sens pro­ble­mer er ik­ke at be­trag­te Ud­kants­dan­mark som et of­fer for Kø­ben­havn. At for­sø­ge at skrue ti­den til­ba­ge og spre­de sty­rel­ser og di­rek­to­ra­ter ud over he­le lan­det gav­ner højst de re­gio­na­le cen­tre i Aar­hus, Aal­borg el­ler Oden­se, for det er næp­pe Man­na, Vild­b­jerg el­ler Ste­ge, der vin­der på den ma­nøv­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.