LO: Et vildskud

BT - - NYHEDER -

MOD­STAND

Ik­ke over­ra­sken­de ven­der fag­for­bun­de­nes pa­raply­or­ga­ni­sa­tion tom­mel­fi nge­ren nedad over for DAs for­slag.

» DAs for­slag er desvær­re et vildskud, som ta­ger sig­te på at lø­se ge­ne­rel­le pro­ble­mer, som ik­ke fi ndes. Tvær­ti­mod kan nog­le af for­sla­ge­ne ri­si­ke­re at for- ar­me en grup­pe af dan­ske­re, som i for­vej­en er langt væk fra ar­bejds­mar­ke­det, « si­ger Ha­rald Børsting til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.