In­du­stri­byg­ning ra­se­ret af brand

BT - - NYHEDER -

En stør­re in­du­stri­byg­ning uden for Løgum­klo­ster mel­des to­talt ud­brændt, eft er den nat­ten til man­dag blev ramt af en stør­re il­de­brand. Det op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. En po­li­ti­pa­trul­je op­da­ge­de om­kring klok­ken 02.30, at der var ild i ta­get på byg­nin­gen, der iføl­ge po­li­ti­et in­de­holdt fl ere æl­dre kø­re­tø­jer. Om­kring klok­ken 10 man­dag for­lod brand­væs­net ste­det eft er at ha­ve sluk­ket bran­den. Po­li­ti­et har mi­stan­ke om, at den kan væ­re påsat, da en gavlport til byg­nin­gen blev fun­det åben. Eje­ren af byg­nin­gen er på fe­rie, men er kon­tak­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.