Char­ter­bu­reau med rej­ser til is­b­jør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

Strand og sik­ker sol er ik­ke læn­ge­re nok for de dan­ske char­ter­kun­der. » De vil og­så har op­le­vel­ser med na­tur og kul­tur, de al­drig har set før, « si­ger Bra­vo Tours di­rek­tør Pe­der Horns­høj. Bu­reau­et er der­for klar med et nyt rej­se­mål: Sval­bard mel­lem Nord­nor­ge og Nord­po­len med gletsje­re, is­b­jer­ge og is­b­jør­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.