LØ­BER LØBSK Hvad gør du for at spa­re på strøm­men?

BT - - FORBRUG -

TIRS­DAG 7. APRIL 2015 VÆLG EN ENERGIEFFEKTIV CIR­KU­LA­TIONS­PUM­PE

Kas­sér den gam­le pum­pe

VASK ENER­GI­VEN­LIGT

Tjek det år­li­ge ener­gi­for­brug

An­ne Ka­tri­ne Krogh, 32 år, psy­ko­log » Jeg går op i at spa­re på strøm­men, men ik­ke kun af øko­no­mi­ske år­sa­ger. Det er og­så for at spa­re på res­sour­cer­ne i ver­den. Jeg prø­ver at hu­ske at sluk­ke al­le lyskil­der og ap­pa­ra­ter. Men jeg kan godt glem­me at sluk­ke det, der står på stand­by. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.