’ ’

BT - - NYHEDER - Steen Bo­ci­an

I dag for­sø­ger man at skær­me børn imod alt, hvor man tid­li­ge­re lag­de af­stand til dem. Jeg vil ger­ne la­ve en mid­del­vej

» Jeg har ik­ke re­flek­te­ret så me­get over det. Jeg har ta­get det, som jeg kun­ne bru­ge, og an­det har jeg lagt fra mig. Jeg har hel­ler al­drig ta­get et op­gør med den ek­stre­me so­ci­a­lis­me. Det har jeg ik­ke følt be­hov for. Langt hen ad vej­en var der jo nog­le go­de tan­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.