SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Is­la­mi­sti­ske ek­stre­mi­ster har kid­nap­pet om­kring 300 kur­di­ske ci­vi­le ved en kon­trol­post i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en. Det op­ly­ser en kur­disk em­beds­mand i Sy­ri­en iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Mæn­de­ne blev kid­nap­pet søn­dag aft en på en rej­se fra by­en Afrin til Alep­po og ho­ved­sta­den Da­ma­s­kus. Ek­stre­mi­ster­ne lod kvin­der og børn gå. BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.