Au­stral­ske narkos­mug­le­re dømt til dø­den

BT - - NYHEDER -

To au­stra­li­e­re står til at bli­ve hen­ret­tet ved skyd­ning for for­søg på at smug­le her­o­in ud af In­do­nesi­en. Det har en in­do­ne­sisk dom­stol man­dag slå­et fast. De to au­stral­ske stats­bor­ge­re hav­de for­søgt at få døds­dom­men om­stødt, men det blev af­vist, skri­ver Reu­ters. Iføl­ge den in­do­ne­si­ske statsankla­ger er mu­lig­he­der­ne for at ap­pel­le­re nu udtøm­te, men de to mænds for­sva­re­re si­ger iføl­ge Reu­ters, at de vil gå vi­de­re med sa­gen til for­fat­nings­dom­sto­len i Ja­kar­ta.

De to au­stra­li­e­re – An­drew Chan og Myu­ran Suku­ma­ran – blev i 2006 dømt til dø­den for at væ­re bag­mæn­de­ne i en smug­ler­ring. Mæn­de­ne blev ar­re­ste­ret, da de for­søg­te at smug­le ot­te ki­lo her­o­in fra In­do­nesi­en til Au­stra­li­en.

BNB/ Reu­ters

De to au­stra­li­e­re An­drew Chan ( tv) og Myu­ran Suku­ma­ran ( th) er lø­bet tør for ap­pel- mu­lig­he­der i In­do­nesi­en i en sag om narkos­mu­ling.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.