AF­G­HA­NI­STAN

BT - - NYHEDER -

Le­de­ren af Ta­le­ban i Af­g­ha­ni­stan, Mul­lah Mo­ham­med Omar, er i li­ve og er sta­dig en del af grup­pens fo­re­ta­gen­der. Det er bud­ska­bet i et do­ku­ment, som den is­la­mi­sti­ske ter­r­or­be­væ­gel­se har off ent­lig­gjort på sin hjem­mesi­de i an­led­ning af, at Mul­lah Mo­ham­med Omar har væ­ret le­der af Ta­le­ban i Af­g­ha­ni­stan i 19 år. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.