USA

BT - - NYHEDER -

Det an­er­kend­te ame­ri­kan­ske magasin Rol­ling Sto­ne har nu of­fi ci­elt truk­ket en ar­ti­kel til­ba­ge, der i novem­ber be­skrev, hvor­dan en kvin­de ved navn Ja­ck­ie i 2012 blev grup­pe­vold­ta­get til en fest i et så­kaldt bro­der­skab på Uni­ver­si­ty of Vir­gi­nia. Rol­ling Sto­ne- ar­tik­len før­te til de­mon­stra­tio­ner, po­li­ti­eft er­forsk­ning og sus­pen­sion af bro­der­ska­ber el­ler de fa­cto for­bud. Po­li­ti­et har ik­ke fun­det be­vi­ser, der un­der­støt­ter an­kla­ger­ne, og en jour­na­li­stisk re­de­gø­rel­se har fun­det fl ere gra­ve­ren­de fejl i ar­bejds­me­to­den. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.