TYR­KI­ET

BT - - NYHEDER -

Tyr­ki­et har i går blo­ke­ret ad­gan­gen til fl ere in­ter­net­si­der. Det sker eft er, der har fl ore­ret bil­le­der af en dræbt statsankla­ger, som i sid­ste uge om­kom i et gid­sel­dra­ma, da sik­ker­heds­sty rker storme­de det kon­tor i Istan­bul, hvor han blev holdt fan­get. Det skri­ver Reu­ters. Det dre­jer sig om 166 in­ter­net­si­der, her­i­blandt Twit­ter og Youtu­be. BNB/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.