14. UD­SKIFT TIL AN­DRE PRO­GRAM­MER

BT - - NYHEDER -

WORD:

Mi­cro­soft Word er bran­che­stan­dar­den in­den for tek­stre­di­ge­ring, men dets om­fat­ten­de sæt af funk­tio­ner tæ­rer me­get på sy­ste­mets res­sour­cer. Spørg dig selv, om du vir­ke­lig har brug for alt det, Word kan til­by­de, og om du ik­ke vil­le væ­re bed­re kø­ren­de med en an­den løs­ning.

Ado­bes Pho­tos­hop er end­nu en ud­bredt ap­pli­ka­tion, der kan træk­ke sto­re veks­ler på sy­ste­mets res­sour­cer. Hvis du bru­ger et æl­dre sy­stem, der ik­ke kan kø­re Pho­tos­hop cc ( el­ler hvis du blot vil spa­re en mas­se pen­ge), kan du prø­ve GIMP ( www. gimp. org).

PDF Re­a­der er et af de langs­om­ste og mest fru­stre­ren­de styk­ker softwa­re på din com­pu­ter. Du kan få fart over fel­tet ved at in­stal­le­re en gra­tis ver­sion af foxit re­a­der ( www. foxitsoftwa­re. com/ down­lo­ads).

Ha­stig­hed er blot en af man­ge grun­de til at ud­skif­te Win­dows Me­dia Play­er med en an­den ap­pli­ka­tion så­som VLC ( www. vi­de­o­lan. org).

PHO­TOS­HOP:

ADO­BE RE­A­DER:

WIN­DOWS PLAY­ER:

INTERNET EXPL­O­RER:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.