Cli­ve Owen som kon­ge

BT - - TV -

ACTIONFILM

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig om­kring år 500. På det­te tids­punkt er Ro­mer­ri­get i frit fald, og Art­hur er kap­ta­jn for en hånd­fuld hårdt­kæm­pen­de, sar­ma­ti­ske ryt­ter­kri­ge­re, der er i ro­mersk krig­stje­ne­ste langs Hadri­ans mur i det tå­ge­de og regn­vå­de Bri­tan­ni­en. Sha­ma­nen Mer­lin er høv­ding for en vild, ind­født stam­me, der be­kæm­per ro­mer­ne. Net­op som Art­hur og hans mænd, der bl. a. tæl­ler Lancelot, Tri­stan og Gal­la­had, står over­for at skul­le hjem­sen­des, bli­ver de sendt ud på en sid­ste, selv­mor­de­risk mis­sion af ro­mer­ne. En ro­mer sk her­re­mand og hans fa­mi­lie, bo­sat nord for mu­ren, tru­es af den r å og hen­syns­lø­se sak­si­ske krigs­her­re Cer­dic, der er gå­et i land med si­ne hor­der. Da Art­hur op­da­ger, at den ro­mer­ske her­re­mand har gjort lo­kal­be­folk­nin­gen til sla­ver, her­i­blandt den stol­te kri­ger­kvin­de Gu­i­ne­ve­re, in­si­ste­rer han på at red­de dem

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.