Stå­le Sol­bak­ken, FC Kø­ben­havn

BT - - SUPER LIGA - Stå­le Sol­bak­ken. Fo­to: Nils Meilvang

DI­SCI­PLI­NEN:

Jeg lær­te, at mit hold har en fan­ta­stisk di­sci­plin og in­d­ord­ner sig un­der for­hol­de­ne. Jeg må gi­ve mi­ne spil­le­re ros for at ha­ve gen­nem­ført det, jeg bad dem om, 100 pro­cent. vi hå­be­de på at kun­ne sco­re på en død­bold, et magisk øje­blik el­ler må­ske ved en af­ret­ning af bol­den. DE­FEN­SI­VEN: De­fen­sivt er vi plet­fri. Zanka var ba­nens bed­ste. Eft er Ran­ders- kam­pen sag­de jeg, at hvis han spil­le­de så­dan igen, kun­ne han kom­me ud og sid­de ved si­den af mig. Men som han spil­le­de i dag... ro­lig med bol­den på det un­der­lag og vandt al­le du­el­ler i dag... frem­ra­gen­de. OF­FEN­SI­VEN At vi off en­sivt sta­dig mang­ler at sco­re. Vi hav­de hå­bet at sco­re på en død­bold el­ler ved hjælp af lidt magi, og i dag mang­le­de vi ham, der bedst kun­ne gi­ve det ( ka­ran­tæ­ne­ram­te Ni­co­laj Jør­gen­sen, red.). Tou­touh prø­ve­de lidt, men i det he­le ta­get var det svært på den ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.