Thomas Frank, Brønd­by IF

BT - - SUPER LIGA - Thomas Frank. Fo­to: Nils Meilvang

FY­SIK­KEN

Vi kan mat­che de bed­ste hold på fy­sik­ken, når vi indstil­ler os på det. Det så jeg i dag. Det var in­tenst, og det var et fy­sisk spil med mas­ser af du­el­bol­de og kom­pak­t­hed. Der var stær­ke spil­le­re på ba­nen. FAN­SE­NE Vi har nog­le fan­ta­sti­ske fans, der er bed­re end de an­dres. Lad mig si­ge, jeg blev be­kræft et i det. For jeg vid­ste det jo egent­lig godt i for­vej­en. Ros til beg­ge holds fans – ik­ke mindst vo­res eg­ne – for at ska­be en su­per stem­ning og le­ve­re nog­le fl ot­te ti­fo­er. De bar os frem. STANDARDSITUATIONERNE Standardsituationerne kan af­gø­re kam­pe, så dem skal vi bli­ve dyg­ti­ge­re til. Vi har næ­sten in­gen hver­ken hjør­ne­s­park el­ler fris­park, og dem skal vi ha­ve fl ere af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.